Shipping pass

15,0024,00

Βελτιώστε την εμπειρία των αγορών σας, στο wanted.gr και απολαύστε δωρεάν παραδόσεις προϊόντων με το Shipping pass μας!

Απλά προσθέστε το στο καλάθι σας και κάντε την αγορά σας, όπως σε κάθε άλλο προϊόν και θα σας στείλουμε έναν κωδικό με τον οποίο θα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας με δωρεάν μεταφορικά, ανεξαρτήτου ποσού παραγγελίας για αποστολές έως δύο (2) κιλά!

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της υπηρεσίας πριν την αγορά.

Κατηγορία:

Κωδικός προϊόντος: shipping-pass

Περιγραφή

Όροι χρήσης:

Οι όροι χρήσης ορίζουν τις προϋποθέσεις για την υπηρεσία “Shipping Pass” εφεξής Υπηρεσία από την εταιρεία “WANTED – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ” εφεξής η Εταιρεία. Η αποδοχή αυτών των όρων είναι απαραίτητη για την αγορά της υπηρεσίας. Τα μέλη πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να δηλώσουν διεύθυνση παράδοσης εντός της Ελλάδας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής και είναι ευθύνη του μέλους να διατηρεί ενημερωμένα τα προσωπικά του στοιχεία και να διαχειρίζεται με προσοχή τα στοιχεία πρόσβασής του.

Οι παροχές της υπηρεσίας “Shipping Pass” περιλαμβάνουν:

  • Δωρεάν μεταφορικά για αποστολές έως δύο (2) κιλά που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.
  • Απεριόριστες επιστροφές προϊόντων χωρίς επιπρόσθετη χρέωση μεταφορικών σε περίπτωση ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος.

Το μέλος με την αγορά της υπηρεσίας λαμβάνει μέσω email ή άλλης επικοινωνίας έναν μοναδικό προσωπικό εκπτωτικό κωδικό διάρκειας 3 ή 6 μηνών, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε μελλοντική αγορά ώστε να εφαρμόζονται δωρεάν μεταφορικά κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Η εφαρμογή του κωδικού στο καλάθι και στην ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν γίνεται αυτόματα και είναι ευθύνη του μέλους να συμπληρώσει τον προσωπικό εκπτωτικό κωδικό.

Ο τρόπος υπολογισμού των μεταφορικών εξόδων εξαρτάται από τη διεύθυνση αποστολής και το βάρος του δέματος, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει συγκεκριμένα προϊόντα από την υπηρεσία και να τροποποιήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας, ενημερώνοντας τα μέλη.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες λόγω τυχόν σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών της υπηρεσίας.

Οι τροποποιήσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας μπορεί να εφαρμοστούν μετά το πέρας της περιόδου συνδρομής του μέλους, εκτός αν επιφέρουν ουσιώδη αλλαγή, οπότε το μέλος έχει δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.

Για να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία, το μέλος πρέπει να καταβάλει το κόστος συνδρομής, το οποίο καθορίζεται από την εταιρεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Το ύψος του κόστους συνδρομής και οι παροχές της υπηρεσίας μπορεί να διαφέρουν για κάθε μέλος, ανάλογα με την χρονική στιγμή εγγραφής του κάθε μέλους. Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αναπροσαρμογή του κόστους συνδρομής, ενημερώνοντας το μέλος εγκαίρως. Η συνέχιση χρήσης της υπηρεσίας μετά την ενημέρωση και έναρξη ισχύος του νέου κόστους συνδρομής συνιστά πλήρη αποδοχή αυτού.  Η υποχρέωση για εξόφληση του κόστους συνδρομής δεν εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης της υπηρεσίας.

Η διάρκεια της συνδρομής ορίζεται σε 6 ή 3 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία πληρωμής του κόστους συνδρομής. Αν δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή και να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας. Το μέλος μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή.

Το κάθε μέλος μπορεί να έχει ενεργή μόνο μια υπηρεσία Shipping Pass ανα χρονική περίοδο και η εκ νέου αγορά της πριν την λήξη της προηγούμενης ενεργής υπηρεσίας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής με γραπτή επικοινωνία προς την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, η διακοπή της υπηρεσίας τελειώνει μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής, ενώ το μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μέχρι τότε. Ωστόσο, το κόστος συνδρομής δεν επιστρέφεται εκτός εάν υπάρχει ρητή αναφορά γι’ αυτό στους όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο και ελευθέρως όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο, με μοναδική υποχρέωση της την προηγούμενη ενημέρωση των Μελών.

Η χρήση της υπηρεσίας και τυχόν πρόσθετων παροχών και διαδραστικών λειτουργιών επιτρέπεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει το μέλος με το κόστος των μεταφορικών εξόδων αποστολής ενός προϊόντος ή να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας σε μέλος που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 12 παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας εντός ενός μήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής.

Σε περίπτωση που το μέλος έχει ζητήσει περισσότερες από 5 φορές επιστροφή προϊόντος κατά τη διάρκεια της συνδρομής του και έχει ζητήσει επιστροφή χρημάτων αντί για αντικατάσταση προϊόντος, τότε το μέλος θα επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφορικών εξόδων επιστροφής για τις επιστροφές που υπερβαίνουν το όριο των 5 επιστροφών.

Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση αποστολής εντός Ελλάδας για την παράδοση των παραγγελιών του.

Τέλος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την ορθή χρήση της υπηρεσίας και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση με το μέλος, αζημίως για την ίδια, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως είναι:

α) η μη συμμόρφωση του μέλους με τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, ή

β) η ύπαρξη παράνομης ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς του χρήστη που η εταιρεία θεωρεί κατάχρηση της υπηρεσίας και των παροχών της, ή

γ) η μη συμμόρφωση του μέλους με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θεωρούνται ουσιώδεις.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, το ποσό της συνδρομής που έχει καταβληθεί από το μέλος δεν επιστρέφεται.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους υπόκειται στους παρόντες όρους και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των μελών και δεν μεταβιβάζει κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από το μέλος, εκτός από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Το μέλος μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη. Η εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει τα μέλη για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων που κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες διατάξεις. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων για λόγους που υπαγορεύονται από εμπορικούς, οικονομικούς, τεχνικούς ή νομικούς λόγους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε διαφορά που ανακύπτει θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης θεωρείται ως υπογεγραμμένο έγγραφο από το μέλος. Το μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.wanted.gr για περαιτέρω πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με την υπηρεσία.

Αποστολή στην πόρτα σας

όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται με την υπηρεσία ΕΛΤΑ Courier

4 τρόποι πληρωμής

εξοφλήστε την παραγγελία σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους

Η πιο Wanted εξυπηρέτηση

κάνοντας τις αγορές σας απο το Wanted κερδίζετε και σε εξυπηρέτηση